- -
Campus d'Alcoi de la UPV

Campus d'Alcoi

 
Inici UPV Alcoi :: Estudis

Treball Fi de Grau/Màster

Normativa:

Matrícula:

La matrícula del TFG/TFM es podrà realitzar fins el 13/03/2018. La matrícula és valida per a la realització del TFG/TFM durant el curs en que es realitze la mateixa. Si per qualsevol motiu el treball s'estén més enllà d'aquest període, l'alumne haurà de matricular-se de nou del TFG/TFM; aço implica que l'alumne haurà d'abonar de nou l'import de la matrícula per aquest concepte.


Calendari de defenses:

La sol·licitud d'avaluació (defensa) del TFG/TFM es realitzarà en les dates assenyalades en el següent calendari:

Convocatòria Lliurament de documentació Defensa davant el Tribunal
Octubre 2017 01/10 al 05/10 16/10 al 31/10
Novembre 2017 01/11 al 06/11 22/11 al 30/11
Desembre 2017 * 01/12 al 05/12 15/12 al 22/12
Febrer-Març 2018 19/02 al 23/02 12/03 al 23/03
Maig 2018 02/05 al 07/05 22/05 al 31/05
Juny 2018 01/06 al 05/06 22/06 al 30/06
Juliol 2018 01/07 al 05/07 12/07 al 27/07
Setembre 2018 24/07 al 30/07 04/09 al 23/09

(*): Convocatòria extraordinària. Cal fer una sol·licitud prèvia en Secretaria. Solament per a alumnes matriculats en Màster o altres circumstàncies especials.


 • Convocatòria juny 2018. Defenses TFG / TFM
 • Sol·licitud de defensa. Documentació a presentar:

  Per a admetre a tramit la presentació del TFG/TFM, ha de constar en l'expedient de l'estudiant la superació de tots els ECTS del títol, exclosos els corresponents a pràctiques externes o en mobilitat. Si no es compleixen aquestes condicions, no es podrà sol·licitar la defensa.

  La sol·licitud per a la defensa del TFG/TFM ha de formalitzar-se, en els terminis corresponents, des de la Intranet UPV - Gestió de TFG/TFM, i ha d'incloure els següents fitxers:

 • MEMÒRIA. Un fitxer amb el nom 'Memoria' en format PDF, que ha de contenir:
  • Portada de la memoria:

   La primera fulla de la memoria com a primera pàgina de la memoria la portada emplenada en tots els camps indicats entre claudators [ ]. La portada es pot descarregar des de aquí Portada del TFG.


  • Resum i Paraules clau:

   La segona pàgina de la memoria serà un resum del TFG/TFM tant en la llengua de redacció del treball com en angles. El resum haurà de reflectir el contingut de treball de forma precisa i descriptiva (entre 50 i 200 paraules). En aqueixa mateixa pàgina s'inclouran, com a maxim, 5 paraules clau. Les paraules clau assignades al treball hauran de reflectir la matèria, mètode, lloc o qualsevol altre aspecte rellevant per a la recuperació del treball en cerques bibliografiques en una base de dades. L'alumne emplenara en el formulari les paraules clau en els mateixos idiomes que el resum.


 • ANNEXOS. Tota la documentació annexa que es considere necessària (llistats de programes, aplicacions informàtiques desenvolupades, fitxers audiovisuals, etc.) dins de la carpeta ?Fitxers annexos?, en un fitxer ZIP comprimit.
 • Confidencialitat. Si l'alumne sol·licita la defensa del TFG/TFM amb restricció de publicitat, pujarà la sol·licitud de confidencialitat i el conveni de confidencialitat amb empresa o justificació de generació de patents. En cas de no adjuntar-se serà denegada aquesta opció.
 • Justificant per a la defensa per videoconferència. Document justificatiu per a sol·licitar la defensa per mitjà de videoconferència. En cas de no adjuntar-se serà denegada aquesta opció.
 • Una vegada s'haja comprovat la documentació, s'assignarà a l'alumne un torn, sessió i tribunal per a realitzar la defensa del treball. Es comunicarà a l'alumne, mitjançant correu electrònic a l'adreça institucional de la UPV, a través de la plataforma de Gestió de TFG/TFM. El torn i sessió assignat, així com la ubicació en la qual tindrà lloc la defensa del treball.

  En els següents enllaços pots trobar Recursos i Ajudes per al teu TFG/TFM:


  Criteris d'avaluació:


  Observacions per al Doble Grau ADE + Gestió Turística:

  Ja que es tracta d'un doble títol de grau, els alumnes han de realitzar un TFG en GADE i un TFG en GGT.

  En el segon quadrimestre del 5é curs es realitzarien les pràctiques en empreses (18 ECTS, obligatoris en l'actual pla d'estudis de GGT) i els TFG (15 ECTS dividits en 2 treballs 7,5 + 7,5), de manera que aquest últim quadrimestre es podria desenvolupar sense vinculació concreta a cap dels dos campus.

  El TFG de GGT és de 12 ECTS pero 4,5 corresponen a l'assignatura tècniques de Recerca i presentació del TFG que es proposara online, perque puga ser cursada en 5S A tant pels alumnes que estiguen a Gandia com pels quals estiguen a Alcoi.

  L'alumne podrà optar per fer un TFG de 7,5 ECTS per a cadascun dels títols o un de conjunt de 15 ECTS.  Pabelló poliesportiu del Campus
  Cremà de la Carabassa. Paelles 2016
  Lliurament de diplomes als millors estudiants del Campus d´Alcoi
  Biblioteca del Campus

  EMAS (Obri nova finestra)