- -
Campus d'Alcoi de la UPV

Campus d'Alcoi

 
Inici UPV Alcoi :: Investigació
Universitat d'Estiu

La Universitat d'Estiu de la UPV s'ha convertit en una de les més destacades universitats d'estiu a Espanya, tant pel prestigi dels Fòrums de caràcter universitari que organitza, com pels reconeguts especialistes i professors espanyols i estrangers que els imparteixen.

Es tracta de jornades que pretenen complementar la formació, tant d'universitaris com d'aquelles persones interessades en la temàtica que es planteja, pensant sempre en l'interès social i actualitat dels temes que es plantegen.


En aquesta edició la nostra programació acadèmica tracta de qüestions de la major actualitat i interès al voltant de la 'Innovació i l'*emprendiment'.

La Universitat Politècnica de València ha emprès una política de foment de l'emprendurisme amb l'objectiu d'afrontar un dels reptes més importants de la nostra societat, els impactes del gran canvi tecnològic que implica Internet que està modificat el funcionament del sistema econòmic, implicant grans reptes per a les empreses i les persones, accelerant els canvis però obrint, al seu torn oportunitats per a la innovació.

Informació de Contacte:


()
Vicente Díez Valdés (CTT)
Tel. 96 652 85 35
e-mail: ctt@epsa.upv.es


Enguany s'ha celebrat la IX edició de la Universitat d'Estiu entre els dies 1 i el 9 de Julio de 2013.

Es van desenvolupar quatre Fòrums:

Reinventant l'empresa.

Negocis en Internet: Emprendiment amb futur.

Tecnologies mòbils i Emprendiment.

Educació digital.

Aquests Fòrums de debat es realitzaran en dos entorns magnífics, el del propi Campus d'Alcoi de la UPV i del CEMACAM de la Font Roja, dos estimulants ambients acadèmics, sota els valors de la pluralitat, el respecte a la llibertat d'expressió i el rigor científic.

En aquesta nova edició, comptem amb l'inestimable suport del VLC/Campus d'Excel·lència Internacional i dels nostres patrocinadors.


Per a més informació d'aquesta edició de la Universitat d'Estiu: universidadverano.upv.es Universitat d´Estiu 2013 (obri en nova finestra)

Edicions anteriors

2012

10 de juliol: ELS GRANS CANVIS POST-CRISIS

11 de juliol: NOUS MODELS PER A UNA NOVA ERA

12 de juliol: GESTIÓ PRIVADA DE L'INTERÈS PÚBLIC? I

13 de juliol: GESTIÓ PRIVADA DE L'INTERÈS PÚBLIC? II

16 de juliol: LA QÜESTIÓ DEL TERRITORI

17 de juliol: L'HÀBITAT. DES DE LA CIUTAT A la LLAR

18 de juliol: SISTEMA NACIONAL D'INNOVACIÓ I ENTORN CIENTÍFIC

19 de juliol: ENTORN PRODUCTIU, FINANCER I TECNOLÒGIC

2011

11 de juliol: L'UNIVERS EN EBULLICIÓ

12 de juliol: EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

13 de juliol: ELS ENGINYERS QUÍMICS DAVANT EL REPTE ENERGÈTIC: NOUS DESAFIAMENTS I SOLUCIONES

14 i 15 de juliol: ALIMENTACIÓ, AGROECOLOGIA I SOBIRANIA ALIMENTÀRIA

19 de juliol: INNOVACIÓ I EXCEL·LÈNCIA EN EL DISSENY: ELS NOUS ESTILS DE VIDA

20 de juliol: FABRICACIÓ ECOLÒGICA (GREEN MANUFACTURING)

21 de juliol: APLICACIONS DE L'ENGINYERIA QUÍMICA EN SECTORS ESTRATÈGICS

25 de juliol: CASOS D'ÈXIT EN L'ÚS DE BONES PRÀCTIQUES DE SOSTENIBILITAT I M. AMBIENT EN ORGANITZACIONS

28 de juliol: ANÀLISI I PROJECCIÓ DE L'ACTUAL CRISI ECONÒMICA

2010

9 de juliol: CRISI ECONÒMICA I AJUST POLÍTIC-SOCIAL

12 i 13 de juliol: CANVI CLIMÀTIC. DESENCADENANTS, EFECTES I PREVENCIÓ

14 de juliol: LA PETJADA ECOLÒGICA: APLICACIÓ I METODOLOGIA

15 de juliol: EL SISTEMA SOLAR: EXPLORACIÓ, ORIGEN DE LA VIDA I NOUS SISTEMES SOLARS

16 de juliol: BIODIVERSITAT I BIOLOGIA EVOLUTIVA

17 de juliol: IMPLANTACIÓ DE L'EEES. ELS ALUMNES COM A PROTAGONISTES

19 I 20 de juliol: TURISME INTERIOR DE QUALITAT

21 de juliol: COMPUTACIÓ ECOLÒGICA (GREEN COMPUTING)

22 de juliol: EL FUTUR DEL MÓN RURAL VALENCIÀ I ELS SEUS MUNICIPIS

23 de juliol: DESCOBRIR EL VI: DEL CEP A la COPA

2009

14 de juliol: ANY INTERNACIONAL DE L'ASTRONOMIA

15 i 16 de juliol: SITUACIÓ ACTUAL DE L'ENERGIA SOLAR. IMPLANTACIÓ I PERSPECTIVES

17 de juliol: ECOLOGIA INDUSTRIAL I PETJADA ECOLÒGICA

20 i 21 de juliol: ARQUITECTURA I DISSENY D'INTERIOR: RELACIONS I OPTIMITZACIÓ

2008

14 de juliol: DISTRICTES INDUSTRIALS: LA TRANSFORMACIÓ DEL DISTRICTE TRADICIONAL

15 de juliol: DECREIXEMENT: CAP A LA SOSTENIBILITAT ECONÒMICA I SOCIAL

16 i 17 de juliol: ENERGIES ALTERNATIVES FRONT A LA CRISI ENERGÈTICA

18 de juliol: NOVES TECNOLOGIES EN PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS

2007

16 de julio: PRODUCCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE MATERIALES EFICIENTES

17, 18 y 19 de julio: APLICACIONES DE LA ENERGÍA SOLAR

19 de julio: ACÚSTICA EN LA EDIFICACIÓN

20 de julio: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES

2006

12 de juliol: ARQUITECTURA I CONSTRUCCIÓ ECOLÒGICA I BIOCLIMA

13 de juliol: INNOVACIÓ EN ACABATS TÈXTILS I MEDI AMBIENT

2005

13 de juliol: IMPACTES AMBIENTALS DE LA PRODUCCIÓ ENERGÈTICA ACTUAL. ALTERNATIVES

14 de juliol: ALTERNATIVES EN DEPURACIÓ I REUTILITZACIÓ D'AIGÜES


EMAS (Obri nova finestra)